Rabbi m3akom w rabbi yba9i 3likom ssoter inchlh ❣️