El momaritha injez laysa mojared amal tachkourouhou alayihi jamii el mihan